Valsts izglītības satura centrs aicina uz otro nodarbību kursos „Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas attālinātas mācīšanās kontekstā”

Valsts izglītības satura centrs(VISC), turpinot folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu „Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas attālinātas mācīšanās kontekstā” īstenošanu, informē, ka turpmāk nodarbības notiks 2021.gada 20.februārī, 20.martā un 24.aprīlī plkst.9.30 – 16.00 tiešsaistē.

Nodarbībai 20.februārī pieslēgšanās no plkst.9.30 https://zoom.us/j/93509735712​ .

20. februāra darba kārtība

Kontaktpersona: VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv .