Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras skolotājus uz vasaras skolu

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka folkloras skolotājiem un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem tiek organizēta vasaras skola – profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās”, kas notiks 22.-24. augustā Rankā, Gulbenes novadā, un 14.-16.septembrī Iecavā.

Vasaras skola Rankā paredzēta Vidzemes un Latgales bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem, savukārt Vasaras skola Iecavā paredzēta Kurzemes, Zemgales un Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem.

Vasaras skolā- seminārā plānota 2018./2019.mācību gada folkloras programmas repertuāra apguve un precizēšana, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Iecava – norise

Iecava – pieteikuma anketa

Pieteikuma anketas sūtīt VISC folkloras projektu koordinatorei Mārai Mellēnai uz e-pasta adresi: mara.mellena@visc.gov.lv līdz 20.augustam Rankas Vasaras skolas dalībniekiem un līdz 10.septembrim Iecavas Vasaras skolas dalībniekiem. Papildu informācijai- tālr. 26522141.