Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras skolotājus uz profesionālās pilnveides kursiem

Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi „Folkloras mantojums un mūsdienas: bērnu un jauniešu saziņas un sadarbības prasmju pilnveidošana folkloras kopā 2019.gada 13.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.

Darba kārtība

9.30 – 10.00                Kursu dalībnieku reģistrācija.

10.00 – 11.10              Biškopība Latvijā: vēsturisks ieskats biškopja darbarīkos un amata noslēpumos.

Vada Mārtiņš Kuplais

11.15 – 12.35           Tradicionālās dejošanas nodarbība.

Vada: Dace Circene

12.40 – 13.40             Tadicionālās dziedāšanas nodarbība.

Vada: Zane Šmite

13.45 – 14.15              Tradicionālās muzicēšanas nodarbība.

Vada: Dina Liepa

14.20 – 15.00              Ieskats PEPT Novadu sarīkojumos: Kūkova, Austrumkursa, Viduskursa, Ziemeļkurzeme, Dienvidlatgale un Zemgale

Vada: Dina Liepa, Māra Mellēna

15.05 – 15.30             Individuālās konsultācijas.

 

Pieteikšanās konsultācijām: līdz 12.04.2019 rakstot uz mara.mellena@visc.gov.lv

Kursu dalībniekiem jāņem līdzi maiņas apavi un mūzikas instrumenti!

Māra Mellēna, mob. 26522141, e-pasts mara.mellena@visc.gov.lv