Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras skolotājus, metodiķus, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus uz kursiem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2022. gadā uzsāk īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu 24 stundu programmu “Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība” folkloras skolotājiem un metodiķiem, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem un citiem interesentiem.

Kursu nodarbības notiks 2022. gada 15. janvārī, 19. februārī, 19. martā un 23. aprīlī plkst. 9.30 – 16.00 tiešsaistē.

Pielikumā: 2022. gada 15. janvāra nodarbības programma ar pieslēgšanās saiti kursu nodarbībai ŠEIT.

Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv .