Turpinās VISC organizētie kursi folkloras skolotājiem

Valsts izglītības satura centrs turpina folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 12 stundu profesionālās pilnveides kursus “tradicionālās kultūras pamati: stāstīšana, dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās”. Kursu nodarbības ir bez maksas, to norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Kursu noslēdzošās nodarbības notiks 2016. gada 12. novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā. Atbildīgā kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas projektu koordinatore Māra Mellēna.

Pielikumā kursu programma.