Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija”

Ikgadējais Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” notika Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils Svētku zālē, 22.februārī. Kā jau ierasts, konkursā katrs dalībnieks vai dalībnieku grupa, dziedāja 2 savas tautas dziesmas. Šī konkursa pamatuzstādījums ir meklēt tradicionālu dziesmas izpildījuma jēgu, kas uzliek papildus zināšanas un varēšanu gan pašiem audzēkņiem, gan viņu skolotājiem.

Konkursa pirmajā daļā savu varēšanu rādīja bērni no 4 gadiem līdz 4.klasei, bet otrā daļā dziedāja jaunieši no 5.līdz 12.klasei.

Arī šogad konkursā piedalījās ne tikai latviešu bērni, bet arī dalībnieki no Rīgas Lietuviešu vidusskolas un Rīgas 86.vidusskolas.

Rīgas kārtas uzvarētāji – 16 dalībnieki no folkloras kopām “Oglīte”, “Zīle”, “Kokle”, “Jāņtārpiņi”, BJC “Auseklis” – ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā, Rīgas Tehniskajā universitātē, šī gada 26.aprīlī.

 

Dina Liepa,

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs,

Folkloras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja /

Interešu izglītības skolotāja, folkloras kopa „Kokle”

Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”

Darba tālrunis: +371 28232687
E-pasts: dina.liepa@intereses.lv

www.intereses.lv

https://www.facebook.com/BJCRSP

www.rsp.lv