Rīgas folkloras kopu skates Rīgas 54.vidusskolā un Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskās estētikas skola”

XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavojas arī folkloras nozare un tās izglītības programma “Pulkā eimu, pulkā teku”. Lai Latvijas folkloras kopu bērni un jaunieši justos vienoti savā izaugsmē un tradīcijas attīstībā, šī gada organizatoru uzstādījums ir skatēs gan 7 minūšu programmas prezentēšana, gan rotaļu programmas “Riti raiti rotaļā” atrādīšana katrā novadā.

Rīga ir bagāta ar folkloras kopu skaitu. Dažādās mācību iestādēs un Interešu centros aktīvi darbojas vairāk kā 20 bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas izkopj un saglabā latviešu, krievu, ebreju, baltkrievu, lietuviešu, ukraiņu tradīcijas.

Kā jau ierasts folkloras kopu skates, sauktas arī par Novadu sarīkojumiem, Rīgā notiek divas – mazākumtautību folkloras kopām un latviešu folkloras kopām.

Šī gada apguves tēma folkloras kopām ir plaša – mantojums – ko var skaidrot ļoti dažādi un dažādos līmeņos, vai tās ir kādas konkrētas no vecvecākiem aizgūtas prasmes, vai mantots stāsts, vai kāds muzikāls mantojums no iepriekšējām paaudzēm, izvēļu ir ļoti daudz.

Mazākumtautību folkloras kopas vairāk savos priekšnesumos rādīja kādas dokumentētas tradīcijas pārmantošanu – kādas Masļeņņicas tradīcijas, tirgošanos, apdziedāšanos. Ar saviem krāšņajiem tērpiem un atraktīvo darbošanos viņi spēja skatē radīt mājīgu, ģimenisku un ļoti pozitīvi lādētu gaisotni un tikpat  atvērts bija arī ekspertu vērtējums – par nākamās vasaras svētku dalībniekiem kļuva Rīgas 54.vidusskolas folkloras kopa “Birjuļki” un Rīgas Anniņmuižas vidusskolas folkloras kopa “Vesņanka”. Ekspertu novēlējums visām 7 folkloras kopām pēc skates bija nebaidīties būs savādākiem, meklēt tieši savu tradicionālo, individuālo un īpašo gan muzikāli, gan vizuāli.

Latviešu folkloras kopu priekšnesumi Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskās estētikas skola” bija atturīgāki, rimtāki, bet ne mazāk sirsnīgi. Priecēja lielais dalībnieku skaits, kas gan uzreiz atsaucas tērpu kvalitātē, jo sagādāt kvalitatīvi komplektētus tautas tērpus tādam dalībnieku skaitam ir problemātiski. Skate šogad izvērtās ļoti gara, jo sākumā dalībnieki izdejoja rotaļu programmas pirmo daļu, tad notika koncerts, kam paralēli darbojās izzinošās darbnīcas, kuras vadīja Praktiskās estētikas skolas pulciņu skolotāji. Skate noslēdzās ar Rotaļu programmas otrās daļas izdejošanu un ekspertu komisijas vērtējuma paziņošanu. Skašu rezultāti tiks publicēti Rīgas Interešu izglītības mājas lapā www.intereses.lv, bet precīzs kopējais iegūto punktu skaits paziņots Valsts izglītības satura centra mājas lapā www.visc.gov.lv pēc 2015.gada 20.maija!

Foto: Ernests Spīčs un Katrīna Dimanta

Dina Liepa

RIIMC folkloras metodiskās apvienības vadītāja