Rīgas folkloras kopas piedalās bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un pārmantošanas svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku”

35. bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un pārmantošanas svētki “Pulkā eimu, pulkā teku” šogad norisinājās Iecavā 18. un 19.maijā. Svētkos kopā pulcējās 79 bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Arī 304 folkloras kopu dalībnieki no 9 Rīgas folkloras kopām bija aktīvi svētku norišu dalībnieki. Divās dienās rīdzinieki apmeklēja un piedalījās 13 piedāvātajās aktivitātēs – gan atklāšanā, gan Brīvajā mikrofonā, gan 2 muzikantu saspēlēs, kā arī Bišu un medus izzinošajā takā, 3 folkloras konkursu Laureātu koncertos, vakara dančos, stāstu vakarā, dalībnieku gājienā, Novadu koncertā un Rotaļu sarīkojumā.

Folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku” ir lieliska iespēja, kur savstarpējas sadarbības rezultātā bērni apgūst un pilnveido gan izpratni par tradicionālo kultūru, gan tās pārmantošanas iespējām.

Informāciju sagatavoja: Folkloras jomas metodiskās apvienības vadītāja  Dina Liepa