Notiks konference „Tradīcija, interpretācija, jaunrade – bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze”

Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras skolotājus un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus uz XXXIV bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” darbības izvērtējumu konferencē „Tradīcija, interpretācija, jaunrade – bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze” un nākamā darbības perioda stratēģijas un taktikas apspriešanu.

Konference notiek 2018.gada 7.jūnijā plkst. 10.00- 15.00 Strūgu ielā 4. Rīgā.

Darba kārtība