Noslēgušās Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu skates

“Zum kā bišu druvā”! Bites vēl tikai domā par stropu atstāšanu un pirmie pavasara ziedi vēl tikai plaukst, bet Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopas jau sazumējušas Bērnu un jauniešu centrā IK Auseklis, Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolā un Rīgas 71.vidusskolā, kur katra kopa rādīja savu gada laikā izzināto un 7 minūšu programmā ietverto bišu tēmu folklorā, tikās ar biteniekiem, darbojās radošajās darbnīcās un kopīgi izdejoja rotaļprogrammu “Rotaļu vija Latvijai”, tādējādi gatavojoties nākamajiem Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.

Informāciju sagatavoja: Dina Liepa