Noslēdzies tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”

Tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējā gadā notika video formātā. Konkursa dalībnieks viena priekšnesuma ietvaros iekļāva pasaku, atgadījumu no dzīves, kā arī kādu īsās prozas žanru. Žūrija vērtēja stāstījuma satura atbilstību stāstnieka vecumam, stāstnieka stāju un sevis pasniegšanas māku, kā arī stāstnieka attieksmi pret žanra tradīcijām, valodas precizitāti un izteiksmīgumu (domas skaidrību, saprotamību, dzirdamību, izrunas un intonācijas precizitāti), stāstnieka tēlu un neverbālo izteiksmes līdzekļu lietojumu.

Šogad konkursā piedalījās 20 Rīgas folkloras kopu un izglītības iestāžu dalībnieki. 7 labākie priekšnesumi tika izvirzīti Valsts mēroga konkursa finālam. Konkursā būtu piedalījušies vēl vairāk dalībnieku, diemžēl  video iesūtīšanu un sagatavošanos traucēja šobrīd valstī esošā epidemioloģiskā situācija.

Konkursa PROTOKOLS.

Prieks, ka stāstīšanas tradīcija Rīgā tiek uzturēta un bērni ar prieku piedalās. Prieks arī par pedagogiem, kuri aizvien labāk spēj nošķirt skatuves runas konkursa ideju no stāsta stāstīšanas situācijas, novērtē konkursa pamatideju – par nesamākslotu priekšnesumu. Reizēm liekas, ka konkursā vislielākā izaugsme un bagātināšanās ir tieši pedagogam. Tāpat prieks ir vērot pašus dalībniekus, viņu izaugsmi gadu laikā.