Izstrādāts metodiskais materiāls “Tautas dziesma virtuālajā vidē”

Lai popularizētu tautas dziesmu pratību, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs izstrādājis jaunu metodisko materiālu ar 8 tautas dziesmām, kuras veidotas ar tematiskām un atraktīvām foto kolāžām, ierakstītu un iedziedātu materiālu, kam pievienots arī dziesmu teksts. Video pieejami Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Youtube kontā.

 

Šobrīd tematiski, atbilstoši norisēm dabā un Ziemas saulgriežu gaidīšanas laikam, tās ir Ziemas cikla dziesmas. Muzikālajā materiālā ir izmantoti dažādi tautas mūzikas instrumenti, lai pēc iespējas tuvinātu klausītājus un dziesmu apguvējus tradicionālas situācijas izjūtai. Dziesmu aprakstos sniegts neliels apraksts par dziesmas melodijas izcelsmi, kā arī funkciju, piemēram, ķekatu laika dziesma, mītoloģiskā dziesma, ziemas saulgriežu dziesma.

Paldies Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas galvenajai speciāistei Dinai Liepai par ideju un izstrādāto materiālu!