6. novembrī notiks tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” Rīgas kārta

Vai esi aizdomājies, ka tieši tas kā mēs stāstām, piesaista vai gluži otrādi – neieinteresē apkārtējos? Stāstīšana ir talants, ko var arī izkopt! Senāk, kad pasakas, anekdotes un jaunākās ziņas vēl nebija sastopamas rakstītā veidā, tieši stāstīšanas prasmes bija noteicošās, lai cilvēkos ieklausītos un teiktajam noticētu. Kā stāstīšanas prasmes izkopj mūsdienās un kā bērni un jaunieši prot stāstīt pasakas, anekdotes un dzīves atgadījumus Rīgā, uzzināsim 2018.gada 6.novembrī, plkst.14.00, Rīgas Skolēnu pils Svētku zālē, kur notiks tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” Rīgas kārta.