18. janvārī VISC turpinās folkloras skolotāju kursu programma

Valsts izglītības satura centrs turpina īstenot folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu „Rotaļas ar dziedāšanu un kopmuzicēšana caurviju kompetenču veidošanā”, kuras ietvaros tiek sagatavota XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programma “Rotā saule, rotā bite” un apgūts bērnu un jauniešu folkloras kopu rotaļu programmas „Rotaļu vija Latvijai” koprepertuārs. Kursu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Kursu 2.nodarbība notiek 2020.gada 18.janvārī plkst. 10.0016.00 Strūgu iela 4, Rīgā. Kursu darba kārtība.

Kontaktpersona: folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv .