Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku darbu digitālā izstāde (1.daļa)

2020. gadā Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 82 skolotāji no 11 izglītības iestādēm ar 41 darbu: vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā (16), sporta interešu izglītībā (9), dejā (3), tehniskajā jaunradē un radošajās industrijās (3), mūzikā (2), vides interešu izglītībā (1) un citās interešu izglītības programmās (7).

Pielāgojoties apstākļiem, šogad Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu izstāde sagatavota digitāli. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs pateicas visiem autoriem par dalību digitālās izstādes sagatavošanā un ieguldījumu pieredzes popularizēšanā.

Digitālajā izstādē dalībnieku darbi tiks publicēti sešos tematiskajos blokos. Sākot no 29. janvāra katru piektdienu tiks publicēts jauns tematiskais bloks www.intereses.lv, kā arī Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Youtube kanālā.

 1. Attālinātā darba īstenošana (29. janvāris)
 2. Kompleksā zināšanu un prasmju apgūšana, starpnozaru sadarbība (5.februāris, rakstu skat. šeit.)
 3. Vides izglītība, zaļā domāšana un cita interesanta pieredze (12. februāris, rakstu skat. šeit)
 4. Sports interešu izglītībā (19. februāris, rakstu skat. šeit)
 5. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla (26. februāris, rakstu skat. šeit)
 6. Darbs ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem (5.marts, rakstu skat. šeit)

Šajā publikācijā piedāvājam jums iepazīties ar pirmā izstādes bloka septiņiem darbiem.

ATTĀLINĀTĀ DARBA ĪSTENOŠANA

 1. Vadlīnijas attālinātu mācību īstenošanai, Inta Trepša, BJC “Laimīte”
 2. Materiāli attālinātai angļu valodas apmācībai sākumskolas audzēkņiem (1.-5.klase), Lilita Rubīne, BJC “Rīgas Skolēnu pils”
 3. Attālināts treniņprocess ar video palīdzību, Jegors Nazarovs, BJC “IK Auseklis”
 4. Ritmikas stundas apraksts. Vingrinājumi ar dažādiem priekšmetiem (rakstāmpiederumi, vingrošanas nūjas, salmiņi), Lelde Krēsliņa, PBJC “Altona”
 5. Tēlniecības mazās formas, Baiba Vatagina, TJN “Annas 2”
 6. Kustības attēlojums GIF animācijā, Aina Putniņa, BJC “IK Auseklis”
 7. Attīstošas rotaļas mājās apstakļos, Jana Liepiņa, PBJC “Altona”

Vēršam uzmanību, ka digitalājā izstādē publicēti fragmenti no metodisko darbu prezentācijām, video, audio u.c. materiāliem. Ar skates dalībnieku izstrādātajiem materiāliem (pēc ārkārtējās situācijas beigām) pilnā apjomā būs iespējams iepazīties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīga, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26807009 vai e-pastu marina.lucko@interese.lv .

Apkopojumu sagatavoja: Marina Lučko, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja metodiskajā darbā