Publicējam Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju mākslas darbu konkursa – izstādes “Saules ritmi” 2. kārtas dalībnieku mākslas darbu katalogu

Katalogā iekļauti 330  vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņu  darbi no 403 autoriem! Tai skaitā 3 animācijas filmiņas.

Aicinām  skatīt šeit: Digitālais darbu katalogs “SAULES RITMI”

Paldies bērniem un jauniešiem,  pedagogiem, vecākiem un atbalstītājiem par atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu, pacietību, mīlestību un dalību konkursā!

Konkursa mērķis ir sekmēt kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, piederības sajūtu Latvijai, radošuma, talantu attīstību, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkursa uzdevumi ir:

  • rosināt dalībniekus iepazīt un pētīt kultūrvēsturisko mantojumu, saules simbola un zīmes izmantošanu latviešu tautas tērpos, cimdu un zeķu rakstos, sadzīvē, telpā, folklorā – tautas dziesmās, teikās un pasakās, gadskārtu svinībās un tradīcijās, deju rakstos;
  • attīstīt un pilnveidot Dalībnieku praktiskā darba iemaņas, radoši un jēgpilni pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus idejas īstenošanai.

Darbus fotografēja Marta Anna Rūtena, kataloga dizainu veidoja SIA Capture Design dizainers Jānis Kaugurs.

Paldies par sadarbību!

Lai radoši un veiksmīgi!

Informāciju sagatavoja

Elita Kalnača

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists