Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku darbu digitālā izstāde (2.daļa)

2020. gadā Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 82 skolotāji no 11 izglītības iestādēm ar 41 darbu. Pielāgojoties apstākļiem, šoreiz Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu izstāde sagatavota digitāli.

29. janvārī iepazīstinājām ar pirmo tematisko bloku “Attālinātā darba īstenošana” (skat. šeit), šonedēļ piedāvājam jūsu uzmanībai Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku darbu digitālās izstādes otrā tematiskā bloka “Kompleksā zināšanu un prasmju apgūšana, starpnozaru sadarbība” prezentācijas.

Autori:

  1. Dzīvā valoda (Lebendige sprache), Ligita Kandere, Bērnu un jauniešu centrs  “Rīgas Skolēnu pils”;
  2. Mobilā aplikācija – palīgs veidošanas apguvē, Vineta Viziņa, Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”;
  3. Pirkstu veiklības vingrinājumi ģitārspēles pamatu apguvei, Sintija Grava un Ieva Medne, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrs  “Altona”;
  4. Iepazīsti putnus! Lego konstruktori, Vizma Virse, Rīgas Jauno Tehniķu centrs.
KOMPLEKSĀ ZINĀŠANU UN PRASMJU APGŪŠANA, STARPNOZARU SADARBĪBA

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotājas Ligitas Kanderes darbā “Dzīvā valoda” iespējams iepazīties ar interesantu pieredzi savas pilsētas vēstures izzināšanā, novadpētniecisko uzdevumu veikšanā vācu valodas stundās. Materiāls noderīgs ne tikai interešu izglītības, bet arī vispārizglītojošo skolu skolotājiem audzināšanas stundās un ārpusstundu darbā.

Vineta Viziņa no Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” mudina skolotājus izmantot mācību procesā mobilo aplikāciju, veidojot ar audzēkņiem animācijas filmiņas, dod ieteikumus, kā to veikt, balstoties uz savu darba pieredzi  keramikas pulciņā “Ripa”.

Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāju Sintijas Gravas un Ievas Mednes duets ir spilgts piemērs pārsteidzošam atklājumam – kopīgajā mācību procesā var iesaistīties šķiet pavisam nesavienojamu jomu pulciņi. Šajā gadījumā – ģitārspēles studija un leļļu darbnīca.

Savukārt Vizma Virse no Rīgas Jauno tehniķu centra lieliski demonstrē, kā pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem var rast iespēju tehniskās jaunrades pulciņā vispusīgi iepazīt Latvijas putnus, apvienojot vienā nodarbību ciklā ģeogrāfiju, vēsturi, folkloru u.c. nozares.

Visi šie darbi palīdzēs skolotājiem īstenot kompetenču pieeju  ne tikai skolas mācību priekšmetos, bet arī interešu izglītības pulciņos un programmās.

Vēršam uzmanību, ka digitalājā izstādē publicēti fragmenti no metodisko darbu prezentācijām, video, audio u.c. materiāliem. Ar skates dalībnieku izstrādātajiem materiāliem (pēc ārkārtējās situācijas beigām) pilnā apjomā būs iespējams iepazīties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīga, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26807009 vai e-pastu marina.lucko@interese.lv .

Apkopojumu sagatavoja: Marina Lučko, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja metodiskajā darbā