Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku darbu digitālā izstāde (3.daļa)

2020. gadā Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 82 skolotāji no 11 izglītības iestādēm ar 41 darbu. Pielāgojoties apstākļiem, šoreiz Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu izstāde sagatavota digitāli.

29. janvārī iepazīstinājām ar pirmo tematisko bloku “Attālinātā darba īstenošana” (skat. šeit), 5.februārī ar otro – “Kompleksā zināšanu un prasmju apgūšana, starpnozaru sadarbība” (skat. šeit). Šonedēļ piedāvājam Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku darbu digitālās izstādes trešā tematiskā bloka “Vides izglītība, zaļā domāšana un cita interesanta pieredze” prezentācijas.

Autori:

  1. Latvijas aizsargājamie augi, Lilita Svirževska, Rīgas Jauno tehniķu centrs
  2. Tekstilmateriālu otrreizēja izmantošana, Andra Kurzemniece, Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskā estētikas skola”
  3. Lietu jaunā dzīve, Inga Brūkle, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”
  4. Brīvā laika pedagogu atbalsta materiāls – pasākumu rīkošana un pielietotās metodes, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Autoru kolektīvs
  5. Zvanu ansambļa spēles pamati – aprīkojums, spēles, tehnikas, aranžēšanas īpatnības, Kristaps Karps, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”
  6. Četri laimīgi gadalaiki Laimītē, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” pedagogu kolektīvs
  7. Kustību atmiņas attīstīšana mūsdienu dejas nodarbībās, Valērija Gadžijeva, Rīgas 33.vidusskola
VIDES IZGLĪTĪBA, ZAĻĀ DOMĀŠANA UN CITA INTERESANTA PIEREDZE

Interešu izglītība ir pati par sevi unikāla, tajā esošajos pulciņos un programmās atradīsiet ne vienu vien ekskluzīvu nodarbošanās veidu vai jomu. Šajā tematiskajā blokā varēsiet iepazīties ar Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” zvanu ansambļa “Primus” (kas ir viens no nedaudziem Latvijā) vadītāja Kristapa Karpa pieredzi, smelties idejas svētku rīkošanā no Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” pedagogiem un pasākumu organizēšanā no Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” brīvā laika skolotājiem, iegūt interesantus un noderīgus “zaļās domāšanas” padomus no Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” skolotājas Andras Kurzemnieces un Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājas Ingas Brūkles. Ar Latvijas aizsargājamiem augiem Jūs iepazīstinās metodisko materiālu skates vairāku gadu laureāts – Rīgas Jauno tehniķu centra skolotāja Lilita Svirževska. Par to, cik svarīga dejotājam ir kustību atmiņas attīstīšana, Jūs pārliecinās Rīgas 33.vidusskolas mūsdienu deju skolotāja Valērija Gadžijeva.

Vēršam uzmanību, ka digitālajā izstādē publicēti fragmenti no metodisko darbu prezentācijām, video, audio u.c. materiāliem. Ar skates dalībnieku izstrādātajiem materiāliem (pēc ārkārtējās situācijas beigām) pilnā apjomā būs iespējams iepazīties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīga, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26807009 vai e-pastu marina.lucko@interese.lv.

Apkopojumu sagatavoja: Marina Lučko, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja metodiskajā darbā