“Rakstu darbi” pieteikumu iesniegšana

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs atgādina, ka pieteikumu iesniegšana  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas tērpu kolekciju skatei – konkursam „Rakstu darbi” un Rīgas radošo spēļu darbnīcu konkursam „Rakstu darbi” notiek:

  • Vidzemes priekšpilsētai un Ziemeļu rajonam LĪDZ 20. februārim!
  • Kurzemes rajonam un Zemgales priekšpilsētai LĪDZ 23. februārim!
  • Centra rajonam un Latgales priekšpilsētai LĪDZ 24. februārim!

Rīgas tērpu kolekciju skate – konkurss „Rakstu darbi” PIETEIKUMS

Radošo spēļu darbnīcu konkurss „Rakstu darbi” PIETEIKUMS

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes „Rakstu darbi” pieteikumu iesniegšana LĪDZ 20. februārim!

Mākslas konkursa – izstādes „Rakstu darbi”  PIETEIKUMS

Pieteikumi jāiesūta elektroniski raj./pr. koordinatoram!

Nr.p.k. Rajons, priekšpilsēta Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
1. Centra rajons Maija Feldmane 29545205, 67225830,maija.feldmane@intereses.lv
2. Kurzemes rajons Dagnija Logina 29696527,dagnija.logina@intereses.lv
3. Latgales priekšpilsēta Ilze Rimicāne 29701995,ilze.rimicane@intereses.lv
4. Vidzemes priekšpilsēta Ilze Herberga 29221675,ilze.herberga@intereses.lv
5. Zemgales priekšpilsēta Alda Bēvalde 26404919,alda.bevalde@intereses.lv
6. Ziemeļu rajons Ilze Atardo 29223864,ilze.atardo@intereses.lv

Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti!