Valsts izglītības satura centrs aicina pieteikties kursiem folkloras skolotājus

Valsts izglītības satura centrs uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides 12 stundu kursus “Tradicionālās kultūras pamati: stāstīšana, dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās”. Kursu nodarbības ir bez maksas, to norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Kursu nodarbības notiks 2016. gada 15. oktobrī un 12. novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā.

 

Pieteikumus iesūtīt līdz 13. oktobrim mara.mellena@visc.gov.lv.

Darba kārtība