Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras kopu vadītājus un metodiķus uz kursiem

Valsts izglītības satura centrs uzsāk jaunu folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu „Folkloras mantojums un mūsdienas: bērnu un jauniešu saziņas un sadarbības prasmju pilnveidošana folkloras kopā”. Kursu ietvaros tiks sagatavota nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” 2018./2019.mācību gada programma un apgūts bērnu un jauniešu folkloras kopu rotaļu programmas „Rotaļu vija Latvijai” koprepertuārs. Kursu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Dienas kārtība – 19.01.

Kursu nodarbības notiks 2019.gada 19.janvārī, 16.februārī, 16.martā un 13.aprīlī plkst.9.30 – 16.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Pieteikumu dalībai kursos, minot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi un folkloras kopu, līdz 18.janvārim sūtīt uz e-pasta adresi: mara.mellena@visc.gov.lv

Kontaktpersona: VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv .