Tālākizglītības kursi izglītības iestāžu metodiķiem

No 9.aprīļa līdz 30.aprīlim ikvienam izglītības iestāžu metodiķim tiek dota iespēja bez maksas apmeklēt tālākizglītības kursu programmu “Izglītības iestāžu metodiķu profesionālo kompetenču pilnveide metodiskā darba organizācijā. Interešu izglītības pasākumu organizēšanas metodika un interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” (36 stundas).

Kursu dalībniekiem būs iespēja ne tikai iegūt vai atkārtot teorētiskās nostādnes par pasākumu organizēšanas metodiku, sociālo mediju pielietojumu ikdienas darbā, stratēģisko plānošanu, personīgās efektivitātes palielināšanu laika un darba plānošanā, attieksmes un uzvedības mijsakarībām un pedagoga resursu plānošanu, analīzi un vērtēšanu, bet gan arī praktiski darboties IT prasmju pilnveidošanā, kā arī vairāku lekciju lektori piedāvās iespēju teoriju pārvērst par praksi, pildot dažādus uzdevumus.

Kursu ietvaros lekcijas pasniegs dažādu nozaru profesionāļi- profesore Ausma Špona, sociālo mediju aģentūras “Inspired Digital” vadītājs Artūrs Mednis, RISEBA Uzņēmējdarbības programmu direktore Nadežda Rika, “Outdoor Latvia” lektore Iveta Zelča, kā arī Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības metodiķis Gunārs Antapsons, tehniskās jaunrades metodiķu apvienības vadītājs Edgars Zīverts un izglītības metodiķe Zinaida Soboļeva.

Ar detalizētu kursu plānu var iepazīties ŠEIT

Pieteikuma anketa

Pieteikumus sūtīt uz gunars.antapsons@intereses.lv

Lekcijas “Interešu izglītības stratēģiskā vadība” materiāli:

Interešu izglītības staretēģiskā vadība- prezentācija

Interešu izglītības stratēģiskā vadība- materiāli