Apvienības Jaunumi

Aktualitātes muzeja pedagogiem

Muzeju pedagogi, lūdzu, iepazīstieties: Ar RDIKSD izdotās grāmatas “Rīgas zelta skolotāji” saturu. Grāmatā apkopota informācija par pēdējo 10 gadu Zleta pildspalvas ieguvējiem.  2015. gadā Zelta pildspalvu saņēma: Rīgas 21. vidusskolas muzeja pedagogs – Līna Striževska Rīgas 49. vidusskolas muzeja pedagogs – Aina...

Lasīt tālāk ->

Skolu muzeju apvienība viesojās Saeimā

2015. gada 27. oktobrī izglītības iestāžu vēstures muzeju līderi apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu. Iepazinās ar ēkas vēsturi, ar deputātu darba specifiku, darba apjomu un atbildību. Iepazinās arī ar darba telpām, aprīkojumu, vēstures un suvenīru zālēm. Katrs noskaidroja to jautājumu, kas viņu interesēja....

Lasīt tālāk ->

Seminārs “Esejas teorētiskie un praktiskie aspekti”

Notiks 10 stundu seminārs izglītības iestādes vēstures muzeju pedagogiem, taču aicināti pieteikties arī citu priekšmetu skolotājiem. Tēma: “Skolotāja literārā portretējuma metodika”. Anotācija: Seminārs veltīts esejas dažādo formu teorētiskai un praktiskai lietošanai, dažādai tehniskās izpildes metodikai, lai atvieglotu dalību skolu vēstures muzeju skatē...

Lasīt tālāk ->

Metodisko materiālu izstrādņu skate tuvojas finiša taisnei

Jau otro gadu kopš marta norisinās Rīgas interešu izglītības metodiskā centra organizētā Metodisko materiālu izstrādņu skate, kurā aicinām piedalīties ikvienu izglītības iestāžu pedagogu, kurš izstrādā metodisko darbu savā jomā. Izvērtējot pedagogu iesniegtos darbus, izglītības iestāde labākos izvirza skates II kārtai, un oktobra...

Lasīt tālāk ->

Skolu muzeju apvienības sanāksme, par godu Skolotāju dienai

30. septembrī Rīgas Lietuviešu vidusskolā uz svētkiem pulcējās Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju pedagogi. Svētki ir labi padarīts darbs. Šo skolu izvēlējāmies tādēļ, ka direktore A.Treija būdama lietuviete Latvijā, Valsts atjaunošanas laikā bija paraugs visiem, izveidojot skolu, kur mācības lietuviešu bērniem notika valsts...

Lasīt tālāk ->

Skolu muzeju apvienības sanāksmē analizē grāmatu “Palīgs muzeja pedagogam”

Rīgas interešu izglītības metodiskajā centrā pulcējās grāmatas „Palīgs muzeja pedagogam” autori un pieaicinātie, lai apspriestu, kas šajā krājumā palīdzēs pedagogam darbā. Par saturu konkrēti nerunāja, bet pārgāja uz vēlmju izteikšanu. Tā kā krājums domāts konkrēti muzeja pedagogam – gribu kā sastādītāja zināt, kas...

Lasīt tālāk ->

Izglītības iestāžu vēstures muzeju pedagogu sanāksmes

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskā centrs organizē izglītības iestāžu vēstures muzeju pedagogu  informatīvās sanāksmes 8.oktobrī plkst.15:00 – Centra rajona muzeju pedagogu sanāksme Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulv.8, 9. oktobrī  plkst.15:00 – Ziemeļu rajona muzeju pedagogu sanāksme Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, K.Valdemāra ielā 2, 13....

Lasīt tālāk ->