Sveicam, uzsākot 2023./2024. mācību gadu!

Krīt maza sēkla brūnā mālā,

Un man to gribas turpināt,

Dzen viena sakne otru tālāk

Un man tās gribas turpināt,

Un asns zaļš no zemes iziet,

Un man to gribas turpināt,

Un apdullinoši zieds izzied,

Un man to gribas turpināt,

Un brūna bite nāk pēc medus,

Un man to gribas turpināt,

Un kūst no medus sirdīs ledus,

Un man tā gribas turpināt,

Pār diriģenta pulti roka,

Un man to gribas turpināt,

Šalc  skaņu prieks un skaņu mokas,

Un man tās gribas turpināt,

Un stipra dziesma aizsniedz dzirdi,

Un man to gribas turpināt,

Un iekļūst nemūžīgā sirdī,

Un man to gribas turpināt.

/ Ojārs Vācietis/

Ir atnācis rudens un reizē ar to jaunais 2023./2024. mācību gads.  Un  ļoti būtisks mums šajā Imanta Ziedoņa 90gades pavasarī, Dziesmusvētku 150gades vasarā, Ojāra Vācieša 90gades un Latvijas 105. gadadienas rudenī šķiet turpinājums – kustības turpinājums, izglītības, izaugsmes, pašaizliedzības, labestības, zinātkāres , aizrautības un mīlestības turpinājums, reizēm, varbūt, pat “par spīti grūtiem laikiem”.

Tāpēc mēs nenogurstoši centīsimies būt atbalsta plecs un  iedvesmotājs interešu izglītības skolotājiem.  Mēs nenogurstoši stāstīsim par tiem, kam interešu izglītība ir vērtība un,  savā ziņā –  dzīvesveids. Par tiem, kas ir devēji.   Gan sarunu ciklā “Iepazīzimies!”, gan citos stāstos.

Mēs aicināsim sagaidīt Latvijas svētkus, sējot savos audzēkņos mīlestību pret mūsu nemateriālās kultūras mantojumu –  izdziedot, izdejojot, izspēlējot, izstāstot, izzīmējot, uzkonstruējot latviešu tautasdziesmas, kuras savīsim jau trešajā “Tautasdziesmu maratonā”.  Mēs kopā augsim, radīsim  un turpināsim.

Lai visiem radošs, mierpilns mācību gads!

Rīgas Interešu metodiskā centra vārdā,

Inga Cimiņa