Aizritējis seminārs skolu muzeju pedagogiem “Grāmata kā izpētes objekts”

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzejs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru bija noorganizējis semināru skolu muzeju pedagogiem Grāmata kā izpētes objekts”. Seminārs norisinājās Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2023. gada 16. martā.

Semināru vadīja lektores Aija Taimiņa, Dr.philol, vadošā pētniece, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja un Līga Grava-Leimane, Misiņa bibliotēkas sietuves Rokrakstu, grāmatu un dokumentu restauratore.

Semināra dalībnieki tika iepazīstinās ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas, kā arī Misiņa bibliotēkas sietuves darbību, krājuma veidošanas, saglabāšanas un atjaunošanas nosacījumiem. Lektore A. Taimiņa iepazīstināja ar grāmatu “biogrāfijām”. Semināra dalībnieki uzzināja, kāda nozīme bija grāmatu apkalumiem. 2025. gadā tiks atzīmēta Latviešu grāmatas piecsimtgade, lektore sniedza ieskatu šī nozīmīgā notikuma gatavošanās procesā.

Lektores L. Gravas-Leimanes vadībā programmas dalībnieki iepazina grāmatu un citu sīkiespieddarbu saglabāšanas un restaurācijas pamatus.

Programma bija ļoti noderīga, informatīvi bagātīga. Dalībniekiem bija iespēja redzēt gan viduslaiku rokrakstus uz pergamenta, gan pirmās iespiestās grāmatas pasaulē un Latvijā. Tāpat būtiski bija uzzināt, kā šādi retumi jāglabā, lai tos varētu nodot nākamajām paaudzēm.

Programmas otrajā daļā tika apgūtas praktiski nepieciešamās zināšanas grāmatu, dokumentu un citu sīkiespieddarbu vienkāršā sakopšanā un labošanā, ko katrs muzejnieks var veikt savā skolas muzejā.

Paldies lektorēm par izsmeļošu un kvalitatīvu informācijas sniegšanu! Paldies skolu muzeju pedagogiem par aktīvu līdzdarbošanos semināra norisē!

Foto: Jāzeps Imants Vikšers, Henryk Antoni Witkowski, Uģis Vārslavāns.

Informāciju sagatavoja: Uģis Vārslavāns, Rīgas vispārējās izglītības iestāžu muzeju jomas metodiskās apvienības vadītājs.