Muzeju diena Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Šogad Muzeja dienu “Radām un veidojam”  Ziemeļvalstu ģimnāzijā atzīmēja divas dienas. Skolas skolēni un skolotāji 12. maijā stundās varēja radoši darboties. Vieni no interesantākajiem bija 5. klases darbi “Krāsainās ēnu spēles”, kurus veica dabaszinību stundā. Visi skolotāji dienu varēja sākt ar fotomīklas minēšanu par skolu https://learningapps.org/watch?v=p5dg5fbg223
Savukārt, 13. maijā skolā viesojās Skolu muzeju biedrības pārstāvji, lai iepazītos ar muzeju un kopā radītu plaukstošus ziedus. Paldies visiem par aktīvu dalību, idejām un prieku!
Ziemeļvalstu ģimnāzijas  muzeja vadītāja Vēsma Sūna