Seminārs skolu muzeju pedagogiem “Grāmata kā izpētes objekts”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties skolu muzeju pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmas Grāmata kā izpētes objekts” (4 stundas) apguvei. Programma norisināsies LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10 2023. gada 16. martā no plkst.13:00

Lektores: Aija Taimiņa, Dr.philol, vadošā pētniece, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja un Līga Grava-Leimane, Misiņa bibliotēkas sietuves Rokrakstu, grāmatu un dokumentu restauratore.

Programmas dalībniekus  iepazīstinās ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas, kā arī Misiņa bibliotēkas sietuves darbību, krājuma veidošanas, saglabāšanas un atjaunošanas nosacījumiem. Lektore A. Taimiņa iepazīstinās ar grāmatu “biogrāfijām”. Programmas dalībnieki varēs praktiski uzzināt, ko par grāmatām vēsta piederības ieraksti, kas un kāpēc atstāj piederības zīmes, kāda nozīme bija grāmatu apkalumiem. 2025. gadā tiks atzīmēta Latviešu grāmatas piecsimtgade, lektore sniegs ieskatu šī nozīmīgā notikuma gatavošanās procesā. Lektores Līgas Gravas-Leimanes vadībā programmas dalībnieki praktiski iepazīs grāmatu un citu sīkiespieddarbu glabāšanas, saglabāšanas un restaurācijas pamatus.

Programmas tēmas:

  • LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas darbība (krājuma veidošana un saglabāšana, nozīmīgākās grāmatas un kolekcijas).
  • Grāmatas “biogrāfija” (piederības ieraksti, atstātās zīmes gāmatās), grāmatu apkalumi.
  • Gatavošanās Latviešu grāmatas 500-gadei.
  • Misiņa bibliotēkas sietuves darbība, sīkiespieddarbu grupēšana, apstrāde, glabāšana un restaurācija

Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit – https://forms.office.com/e/p75zBncvns