Rit vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstāde “Daba mums apkārt. Pļava18”

No 2024. gada 19. aprīļa līdz 21. maijam Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko vizuāli plastiskās mākslas konkursu-izstādi “Daba mums apkārt. Pļava 18”.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par apkārtējo vidi, rast jaunas zināšanas, aktivizēt radošo domāšanu, darbību un jaunradi. Dalībnieki pēta kukaiņu daudzveidību, nozīmi dabā un veido radošu, darba kompozīciju vizuāli plastiskajā mākslā par konkursa tēmu Kukaiņu māja, attēlojot pļavas floras un faunas motīvus, brīvi izvēlētajos materiālos un tehnikās.

Konkursā piedalās dalībnieki no 7 līdz 25 gadu vecumam, veidojot individuālos, grupas un kolektīvos darbus.

Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” izstāžu zālē var apskatīt 171 Kukaiņu māju ar to īpašniekiem un arī bez tiem. Atnāc,  apskaties kukaiņu piecu zvaigžņu viesnīcu ar burtu logotipu uz jumta, kukaiņu debesskrāpi, Laimes māju, atpūtas kompleksus, ziedu mājas, migas un vēl daudz citu māju! Cik raiba sabiedrība ir kukaiņi!

Priecē dažādo materiālu izmantojums, jauni atklājumi tehnoloģijās un materiālu savienojumos. Nenovērtējama radošā pieredze!

Liels paldies visiem 270 dalībniekiem, 66 skolotājiem no 32 izglītības iestādēm par radošo sadarbību un ieguldīto darbu!

Gaidām dalībniekus un skolotājus uz apbalvošanas pasākumu 2024.gada 21. maijā plkst.16.15 Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” lielajā zālē saņemt diplomus, atzinības, pateicības un balvas. Būs kāds priekšnesums, aktivitāte, un tad padomāsim vai kāda māja nenoderētu arī īstiem kukaiņiem!

Rezultāti šeit, kā arī www.ikauseklis.lv.

Informāciju sagatavoja:

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” izglītības metodiķe Aija Kalniņa