Rīgas pilsētas koru skates II kārtas IZLOZES DZIESMU rezultāti 14. maija dalībniekiem

Saskaņā ar VISC nolikumu, Kurzemes un Ziemeļu rajonu un Zemgales un Latgales priekšpilsētu izlozes rezultāti skatāmi ŠEIT.

Diriģenti, lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda būs skates secība (ir izmaiņas) un uzstāšanās laiki. Atgādinām, ka līdz 12. maija plkst. 12.00 skates koordinatorei Santai Vancānei jāiesūta skates dziesmu secība un koncertmeistara vārds, uzvārds uz e-pastu – santa.vancane@intereses.lv

Skates dienā žūrijas sekretāram diriģents iesniedz: kora pieteikumu iespējamai dalībai svētku Noslēguma koncertā Mežaparka estrādē (VISC nolikuma 3.pielikums) un kora dalībnieku sarakstu, kuru apstiprinājis skolas direktors (VISC nolikuma 4.pielikums). Bez šiem dokumentiem korim uzstāties netiks atļauts!

VISC nolikums meklējams šeit: http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/muzika/2015_korukonk_nolikums.pdf

Skates dienā ierasties skates norises vietā, BJC “Altona”(Altonavas iela 6), ne ātrāk kā 20 minūtes pirms sava uzstāšanās laika.

Ja rodas kādi jautājumi, sazinieties ar skates koordinatori (santa.vancane@intereses.lv, 29385336).