Notiks Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2023

……ne tikai koku lapās, bet arī darbos, notikumos un nolikumos košām krāsām bagāts rudens!

 

Ir laiks sākt Rīgas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu metodisko materiālu skati, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Skate norisināsies izglītības iestādēs līdz oktobrim, bet pilsētas mērogā – no 10.oktobra līdz 6.decembrim.

Sākam ar visiem zināmu sakāmvārdu: “Cāļus skaita rudenī”. Pirmo mazo graudiņu lielai rudens ražai skolotāji ielikuši zemē jau pavasarī, rūpīgi audzējuši vasarā un tagad gatavi dalīties ar varenu ražu! Jau iepriekš aicinājām visus Rīgas interešu izglītības skolotājus līdz vasaras brīvlaikam izdomāt, ar kādu no savas labās prakses piemēriem būtu vēlēšanās dalīties un kā to pasniegt.  Laiks pieteikties!

Pieteikties dalībai skatē iespējams līdz 9.oktobrim elektroniski https://forms.office.com/e/xupm081dFt

Darbi jāiesniedz klātienē 10.oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 303.telpā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā,

Nodrošināt darbu pieejamību digitālā formātā, piekļuves saiti nosūtot uz e-pastu: mlucko@edu.riga.lv

Interesentus un atbalstītājus gaidām skates dalībnieku darbu prezentācijā 25. un/vai 26.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas iela 3, Rīga, atbilstoši uzstāšanas grafikam, kas tiks publicēts pēc 15.oktobra.

Ar savu unikālo pieredzi skatē aicināts dalīties ikviens Rīgas interešu izglītības skolotājs un pedagoģiskais darbinieks, apkopojot to un iesniedzot visdažādākajos darbu veidos: metodiskās izstrādnes, mācību līdzekļi, mācību, audzināšanas, organizatoriskā darba un citi interešu izglītības atbalsta materiāli. Iesniedzamo darbu forma – drukātie, digitālie vai citi oriģinālformāti.

Atšķirībā no citiem gadiem, šogad liekam akcentu uz aktuāliem jautājumiem izglītības attīstībā – STEM un jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšana interešu izglītībā. Precīzāk ar dalības nosacījumiem iepazīties skates nolikumā.

Noslēgumā – metodisko materiālu skates dalībnieces, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotājas Sandras Bērziņas novēlējums: “Skatīties, pamanīt, izzināt, apzināt, zināt, iet un sniegt, jo zināšanas nav nekā vērtas, ja tās netiek nodotas tālāk”.

Interešu izglītības metodisko materiālu skates nolikums

Lai vieglāk sagatavoties dalībai skatē, dažus ieteikumus un atbalsta materiālus atradīsiet šeit:

Metodisko materiālu veidošana Evija Pelša Metodika.

Termini Marina Lučko Ieteikumi metodisko darbu noformēšanā

Aktuālie jēdzieni izglītībā Karine Oganisjana

Lai gūtu iedvesmu dalībai, piedāvājam iepazīties ar iepriekšējo gadu skates materiāliem un dalībnieku darbiem:

rigasinteresuizglitibasmetodiskaiscentrs

#Personības #Došanasprieks #ManInteresē

 

Ja ir jautājumi, rakstiet vai zvaniet

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja

Marina Lučko

Tālrunis 26807009,

e-pasts: mlucko@edu.riga.lv.

 

Uz tikšanos oktobrī!

Informāciju sagatavoja Marina Lučko