Publicējam Starptautiskā bērnu mākslas konkursa – izstādes “LIDICE 2022” digitālo katalogu

No 2022. gada 25. janvāra līdz 5. februārim Dzelzceļa muzejā, Rīgā, ir apskatāma Latvijas laureātu mākslas darbu izstāde Lidice – 2022, priecājamies par iespēju ar darbu krāšņumu iepazīstināt arī attālinātā formā, publicējot izstādes darbu digitālo katalogu.

Šogad 50. Starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa – izstādes “Lidice-2022” tēma – “Muzejs”. Kopumā tika saņemti 776 darbi no visiem Latvijas novadiem. Konkursā piedalās bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadiem. Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu, tālāk ceļam uz 50. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijā, tika izvirzīti 189 mākslas darbi. Laureātu saraksts – vērtēšanas komisijas protokols apskatāms Valsts Izglītības satura centra mājas lapā. 

Laureātu darbu digitālais katalogs (spied, lai apskatītu)

Sirsnīgs paldies bērniem, jauniešiem, vecākiem un Jums, skolotāji, par atsaucību, radošumu, neatlaidību un dalību konkursā Lidice – 2022 Latvijas kārtā!