Par vokāli instrumentālo ansambļu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2020.gada 21.-22.oktobrī Rīgas 45.vidusskolā organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu vadītājiem. Kursu sākums 21.oktobrī plkst. 9.30. Darba kārtība.

Dalības maksa EUR 19.98 (deviņpadsmit eiro un 98 centi) saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”. Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 2020.gada16.oktobrim saskaņā ar rīkotāja piestādītu rēķinu. Reģistrējoties jāuzrāda maksājuma uzdevums.

Pieteikšanās līdz 7.oktobrim (pašvaldībā informācija par kursiem tika saņemta novēloti, lūdzam interesentus sazināties par dalības iespējām), aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pasta adresi: egils.sketris@visc.gov.lv . Pieteikuma anketa pieejama šeit.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu klātbūtni kursos, būt atbildīgam un ierasties tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības prasības (distancēšanās, higiēna).

Atbildīgā kontaktpersona –VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv .