Notiks Rīgas interešu izglītības folkloras kopu un pulciņu pedagogu sanāksme

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko sanāksmi Rīgas interešu izglītības folkloras kopu un pulciņu pedagogiem 2017. gada 10. oktobrī plkst. 14.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Darba kārtība:

  1. Atskats uz folkloras kopu vadītāju kursiem Līvānos;
  2. Folkloras kopu 2016./2017. mācību gada darbības pārskats. Katrs pedagogs sagatavo 3 minūšu mutisku pārskatu par aizvadītās sezonas ieguvumiem un perspektīviem uzlabojumiem;
  3. Plānotie pasākumi un konkursi folkloras jomā 2017./2018. mācību gadā;
  4. Rīgas folkloras kopu dalība Nemateriālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, šīs sezonas tēmas izklāsts;
  5. Folkloras jomas sadarbības iespējas;
  6. Citi jautājumi.

Kontaktpersona:

Dina Liepa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe, Rīgas folkloras jomas pedagogu   metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 27472293; e-pasts: dina.liepa@intereses.lv