Noslēdzies Bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums

Šogad 39. reizi norisinājās Bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums. Šī gada norises vieta – brīnišķīgā Cesvaine ar savu pērli – pili, ap kuru pulcējās sarīkojuma dalībnieki. Vidzemnieki sarīkojuma norisei bija sarūpējuši izcili saulainu laiku, kas divu dienu garumā patīkami iekrāsoja dalībnieku sejas!

Svētki sākās ar “Labo sajūtu un gudrību taku”, kurā folkloras kopu dalībnieki sastapa dažādus amatu pratējus, kuri dalījās savu amatu meistarstiķos! Folkloras kopu dalībniekiem bija iespēja ieraudzīt kā senāk asināja nažus, vija auklas, sēja sieru. Jaunas gudrības, atjautības un atziņas dalībnieki guva gan minot mīklas, gan iepazīstot savu balsi, gan dažādos veidos pārbaudot savu fizisko izturību.

Svētku tradīcija ir muzikantu sapēle, kad kopā sanāk muzicējošie bērni un jaunieši no dažādām folkloras kopām un kopā rada priekšnesumu nākamās dienas koncertam.

Pēc svētku svinīgas atklāšanas, kuru ar savu klātbūtni pagodināja Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Špats un Madonas izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, dalībnieki devās uz Laureātu koncertiem dažādās Cesvaines vietās. Par koncerta dalībniekiem kļūst tie bērni un jaunieši, kuri Pulkā eimu, pulkā teku folkloras konkursos ir ieguvuši visaugstākos novērtējumus.

Vakars tradicionāli sarīkojumā noslēdzas ar demokrātiskiem dančiem, kuros var piedalīties ikviens. Paralēli dančiem Cesvaines pilī norisinājās Stāstu vakars ar pašu dalībnieku stāstītajiem pieredzes stāstiem, dzīves atgadījumiem un, protams, spoku stāstiem.

Otrā diena iesākās ar dalībnieku gājienu cauri Cesvainei uz cesvaines Ābeļdārzu, kurā notika novadu izrādīšanās, parādot, cik krāšņi un daudzveidīgi mēs visi esam.

Cesvaines puses rīkotāji dalībniekiem noslēgumā bija sarūpējuši grupas “Auļi” koncertu, kas skaisti demonstrēja to, ka tradīcija nepazūd, bet tikai pārveidojas.

Šis tiešām bija pasakaini skaits, divu dienu pozitīvs piedzīvojums ikvienam dalībniekam. Prieks, ka arī četras Rīgas folkloras kopas varēja tajā piedalīties un gūt jaunas ierosmes turpmākai darbībai. Milzīgs paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par lielo atbalstu bērnu nokļūšanā uz Nacionālo sarīkojumu, izmitināšanā un paēdināšanā.

 

Informāciju sagatavoja Dina liepa