Apvienības Jaunumi

Kursi instrumentālo ansambļu vadītājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties instrumentālās mūzikas pedagogus uz 36 stundu kursiem “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo  mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu instrumentālajiem  ansambļiem”. Kursu darba plāna paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības. Kursu...

Lasīt tālāk ->

Metodisko materiālu izstrādņu skate tuvojas finiša taisnei

Jau otro gadu kopš marta norisinās Rīgas interešu izglītības metodiskā centra organizētā Metodisko materiālu izstrādņu skate, kurā aicinām piedalīties ikvienu izglītības iestāžu pedagogu, kurš izstrādā metodisko darbu savā jomā. Izvērtējot pedagogu iesniegtos darbus, izglītības iestāde labākos izvirza skates II kārtai, un oktobra...

Lasīt tālāk ->

VISC organizē kursus pūtēju orķestru diriģentiem

Valsts izglītības satura centrs Rīgas 6. vidusskolā 2015. gada 27.-28. oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”. Kursu sākums...

Lasīt tālāk ->

Sanāksme izglītības iestāžu mūzikas kolektīvu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2015.gada 5.oktobrī  plkst. 15.30 rīko sanāksmi mūzikas kolektīvu vadītājiem Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99. Darba kārtībā: Koru, mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālo kolektīvu darba plāns un aktualitātes 2015./2016.mācību gadā...

Lasīt tālāk ->

Izskanējis “Rīgas gailis 2015” Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā

Kā skaista tradīcija iedibinātais jaunāko klašu koncerts  pirms   gada skanēja Rīgas Domā. Šogad, līdzīgi 5. – 9.klašu  un      jauktajiem koriem, kuri gatavojas dziesmu svētkiem,  kas    vasarā notiks Mežaparkā,  arī daudzi jaunāko klašu  kori cītīgi  gatavoja kopdziesmu un festivāls...

Lasīt tālāk ->

Aicinām ņemt vērā satiksmes ierobežojumus 21. un 22. maijā!

Šodien notiks pēdējais “Rīgas gaiļa” koncerts Sv. Pētera baznīcā plkst. 17.00, kā arī plkst. 18.00 gaidāms brīnišķīgs Rīgas izglītības iestāžu cittautu deju koncerts “Ceļojums dejā” k/p “Ziemeļblāzma”. Dodoties uz pasākumiem, gan koncertu dalībniekeim, gan viesiem aicinām vērst uzmanību uz satiksmes ierobežojumiem Rīgas...

Lasīt tālāk ->

Koru skates II kārta – aktualizēta norises informācija

Cienījamie diriģenti, klāt ir finiša taisne XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru skates gatavošanās procesā. Lūgums iepazīties ar abu Rīgas pilsētas skates dienu uzstāšanās secību/laiku precizējumiem. Vairāk izmaiņas netiks veiktas nevienā no dienām! 13. maija secība (vērst uzmanību visiem zēnu koriem)...

Lasīt tālāk ->