Metodisko materiālu skate – skolotāju profesionālās meistarības izpausme

Izglītībā liela nozīme ir skolotāju profesionālajai meistarībai, kad nepārtrauktā mijiedarbībā skolēniem tiek nodotas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lietojot daudzveidīgas metodes un mācību līdzekļus. Jau vairāku gadu garumā Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicina interešu izglītības skolotājus piedalīties metodisko materiālu skatē, izstrādājot metodisko materiālu par pašu izvēlētu tēmu, tā rodot iespēju skolotājiem atbilstīgi savām profesionālajām kompetencēm apkopot darba pieredzi un būt par atbalstu citiem pedagogiem.

Atgādinām, ka 2017. gada skates I kārta norisinās izglītības iestādēs līdz 27. oktobrim un labākie darbi jāiesniedz skates II kārtai 1. novembrī Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā (103. telpā). Ikviens interesents tiek aicināts uz darbu prezentācijām 13. un 14. novembrī BJC “Rīgas Skolēnu pils”. Skates apbalvošana – 7. decembrī, skates darbu izstāde visiem interesentiem būs atvērta darba dienās no 7. līdz 15. decembrim.

Viena no skates ikgadējām dalībniecēm ir BJC “Kurzeme” aerobikas studijas skolotāja Ieviņa Zakrepska. Pedagoģe par motivāciju piedalīties metodisko materiālu skatē uzskata iespēju apkopot sava darba rezultātu par tobrīd aktuālo tēmu profesionālajā darbībā. Viņasprāt, ieguvumi piedaloties skatē ir, pirmkārt, praktiski izstrādāts metodiskais materiāls un sagatavota darba prezentācija, tātad iespēja sagatavoto un apkopoto informāciju izmantot aerobikas studijas ikdienas darbā, pasākumos un nometnēs, otrkārt, iespēja uzzināt jauno un saistošo citu sporta skolotāju darbībā. Skolotāja I. Zakrepska iedrošina piedalīties skatē visus skolotājus, kuriem ir laiks uzrakstīt darbu, sagatavoties prezentācijai un ir svaigas idejas, kas pašiem šķiet interesantas.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, sporta jomas metodiķe

! Foto no 2016. gada skates !