Izvirzīti II kārtas dalībnieki vokālās mūzikas konkursam “Balsis”

No 25.februāra līdz 1.martam Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mūzikas jomas vadītāji, metodiķi ar pieaicinātiem žurijas ekspertiem vērtēja un atlasīja Rīgas vispārējo izglītības iestāžu un Biedrību bērnu un jauniešu vokālo kolektīvu sniegumu, Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” II kārtai.

II kārtas dalībnieku saraksts

Kolektīvu vadītājiem, kuru kolektīvi izvizrzīti uz II kārtu, jāaizpilda pielikums Nr.1 un elektroniski jānosūta antra.strikaite@visc.gov.lv.