Izstāžu cikls “Tikšanās”

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotāju metodiskā apvienība kopš 2010./2011. mācību gada organize izstāžu ciklu „Tikšanās”. Izstāde skatāma BJC “Rīgas Skolēnu pils” I stāva vestibilā. Izstāde ir pozitīvās pieredzes apmaiņas un komunikācijas līdzeklis starp skatītāju un jaunajiem māksliniekiem.

Aicinām piedalīties Rīgas izglītības iestādes, kurās tiek realizētas interešu izglītības programmas vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā.

DSCF3092