Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise “saBalsis” Rīgas pilsētā

Valsts izglītības satura centrs 2022. gada pavasarī organizē bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norisi “saBalsis”. Aicinām iesaistīties arī Rīgas bērnu un jauniešu vokālos ansambļus!

Rīgas vispārējās izglītības, interešu izglītības un kultūras iestāžu vokālo ansambļu vadītājus aicinām līdz 2022. gada 27.maijam iesūtīt vokālo ansambļu dziesmu ierakstus video formātā, iekļaujot saiti ar dziesmu ierakstiem, kurā vokālais ansamblis izpilda divas dziesmas (sk. pieteikuma anketu):

  • latviešu tautasdziesma/apdare a cappella,
  • dziesma ar pavadījumu.

Abas dziesmas dziedamas daudzbalsīgi, izņemot 1.klases izglītojamo ansambļus, kur dziesmas izpildāmas unisonā. Ansambļiem uzstājoties, jāievēro visi  noteikumi, kuri atrodami Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē https://www.visc.gov.lv/lv/muzika: Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise “saBalsis” Nolikums, apstiprināts ar VISC 2022. gada 26.janvāra rīkojumu Nr. 4.1-07/15.

Vēršam uzmanību, ka šīs norises video ieraksti un dziesmas drīkst dublēties ar Rīgas pilsētas vokālās mūzikas konkursa “Dziedošais burbulis 2022” repertuāru, jo mērķis mums visiem ir viens – motivēt bērnus un jauniešus dziedāt vokālajos ansambļos, kopt kolektīvās muzicēšanas tradīcijas un rūpēties par Dziesmu un deju svētku pēctecības nodrošināšanu.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs plāno labākos video ierakstus kopā ar stāstiem par dziedātājiem un viņu skolotājiem publicēt tīmekļvietnē www.intereses.lv, kā arī sociālajos tīklos,  lai iedrošinātu, uzmundrinātu un iedvesmotu mūsu pedagogus un visu dziedošo tautu, kā arī atbalstīt VISC iniciatīvu, Rīgas pilsētas vokālo ansambļu ierakstus sūtot dalībai pasākumam valsts mērogā.

Pieteikuma tiešsaistes anketa  Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norisei “saBalsis” Rīgas pilsētā: https://ieej.lv/saBalsisRiga

Lai visiem labi skan!

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mazo mūzikas kolektīvu galveno speciālisti Artu Grīnu – arta.grina@intereses.lv29557442.