Aicina piedalīties Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” radošo darbu atklātajā konkursā – izstādē “Mana nākotnes pils”

Aicina piedalīties Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” rīkotajā radošo darbu atklātajā konkursā – izstādē ikvienu – gan Pils draugus, audzēkņus un skolotājus, gan mazus un lielus, gan māksliniekus, sekretārus vai sportistus!

Konkursa mērķis ir rosināt dalībnieku iztēli, fantāziju, radošo darbību, attēlojot savas vīzijas par Rīgas Skolēnu pili gan vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, gan dažādos maketos, lego, fotokolāžās, kokapstrādē, datorgrafikā, īsfilmās un citās tehnikās.

Konkursa NOLIKUMS pieejams šeit.

Konkurss sevī ietver divas nozīmīgas apakštēmas:

1. Centra labiekārtota pagalma skiču un maketu  konkursu, kurā var izmantot pievienoto foto (pielikumā) kā pamatu jebkurā tehnikā veiktam radošam darbam (darbu iesniegšana līdz 2021.gada 29.aprīlim klātienē Kr.Barona ielā 99,103.-4.kab. vai digitālās tehnikās veikto darbu iesūtīšana elektroniski uz e-pastu: aderkevica@edu.riga.lv);

2. Brīvi radošu konkursu, veidojot savu vīziju par Rīgas Skolēnu pili kā ”Manu nākotnes pili” jebkurā tehnikā (darbu iesniegšana līdz 19.augustam klātienē Kr.Barona ielā 99,103.-4.kab. vai digitālās tehnikās veikto darbu iesūtīšana elektroniski uz e-pastu: aderkevica@edu.riga.lv).

Šo konkursu-izstādi veltīsim  Rīgas Skolēnu pils 80 gadu jubilejai, kurai katrs no mums var radīt savu dāvanu! Svinēsim kopā!