Zināmi Rīgas vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2017” II kārtas dalībnieki

Vokālā mūzikas konkursa “Balsis 2017” pirmā kārta Rīgā norisinājās no 15. līdz 18. februārim. Konkursā piedalījās 109 vokālie ansambļi – 32 Vidzemes priekšpilsētas, 20 Kurzemes rajona, 18 Latgales priekšpilsētas, 17 Ziemeļu rajona, 12 Centra rajona un 10 Zemgales priekšpilsētas kolektīvi. Viskuplāk  pārstāvēta vidējā vecuma grupa – 46% no visiem dalībniekiem, 36% dalībnieku bija jaunākās grupas dalībnieku, bet 18% no vecākās grupas. Obligāto skaņdarbu, Andra Sējāna latviešu tautas dziesma apdari, atbilstoši vecuma grupai konkursā izpildīja 65% kolektīvu.

KONKURSA I KĀRTAS PROTOKOLS 

Atgādinām, ka uz 2. kārtu izvirzītajiem kolektīviem turpmāk jāievēro VISC nolikums (PDF formātsDOC formāts). Pieteikuma anketu (1.pielikums) 2. kārtai iesniegt ne vēlāk kā līdz 2. martam VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV–1003, Antrai Strikaitei, tālr. 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra pilsētas pasākumu koordinatorei Santai Vancānei- santa.vancane@intereses.lv; 29385336.

2. kārtas konkurss norisināsies 2017. gada 9. martā no plkst. 14.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99. Konkursa secība tiks publicēta 6. martā www.intereses.lv.

Informācijai (no nolikuma):

2.kārtas konkursā no sagatavotā repertuāra (3 dziesmas) var tikt izpildītas tikai divas dziesmas, tās ir – obligātā a cappella latviešu tautas dziesma/apdare un komponista Andra Sējāna jaundarbs atbilstoši vecuma grupai. Pēc žūrijas lūguma var tikt izpildīta trešā dziesma.  Kolektīva kopējā priekšnesuma hronometrāža trim dziesmām, ieskaitot uziešanu un noiešanu, ir ne vairāk kā 10 minūtes (divām dziesmām nepārsniedz 6 minūtes). Konkursā kolektīvs neatkārto savas iepriekšējā gada vokālajā konkursā „Balsis 2016” izpildītās dziesmas.

Katra kolektīva vadītājs savlaicīgi sagatavo un noformē konkursā pieteiktā repertuāra nošu materiālu 4 eksemplāros, kuru pirms uzstāšanās iesniedz vērtēšanas komisijai, pretējā gadījumā priekšnesums netiek vērtēts. Komponista A.Sējāna jaundarba notis nav jāiesniedz. Uz iesniegtā nošu materiāla jābūt rakstītam gan komponista vai apdares veidotāja vārdam, uzvārdam, gan teksta autoram.