Ziemeļu rajona koru diriģentu sanāksme un atklātā nodarbība.

2015.gada 12.februārī Rīgas Rīnūžu vidusskolā notika  sanāksme ar atklāto nodarbību Ziemeļu rajona izglītības iestāžu koru diriģentiem. Šīs nodarbības tēma bija “Balss diapazona paplašināšana un ķēdes elpas iemaņu attīstīšana sākumskolas korī”. Nodarbībā piedalījās Rīgas 31.vidusskolas un Rīgas Rīnūžu vidusskolas sākumskolu apvienotais koris. Darbu ar kori demonstrēja divi diriģenti – Olita Ruska un Nataļja Jekimova ar obligāto repertuāru    – Ilzes Arnes “Missa Brevis”. Uzmanība tika pievērsta partitūras sarežģītākām vietām , intervālu precizitātei, toņa attīstībai un unisona veidošanai, kā arī dinamisko nianšu daudzveidībai. Pārējo skolu –   Jāņa Poruka vidusskolas, Rīgas 10.vidusskolas, Rīgas 46.vidusskolas diriģenti, diskusijas veidā varēja dalīties arī savā pieredzē.

Šāda pieredzes apmaiņa ir vērtīga, tā veicina sadarbību un palīdz labāk sagatavoties.

 

Nataļja Jekimova
Ziemeļu rajona mūzikas metodiskās apvienības vadītāja