XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta partitūru labojumi

Cienījamie koru diriģenti, apkopoti XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta “MANĀ DZIESMĀ TU…” nošu labojumi

1. 1. Es nāku no mazas tautas  ·         48. taktī  vidējā balss 5.-9.kl.korī un vsk. jauktajā paliek uz „fa” nots, (tieši tā pat kā 40. taktī)·         visu koru otrā balss vai visi alti sāk dziedāt ar uzstakts noti uz 27. takti „p” dinamikā.

·         tenori basi sāk dziedāt ar uztakti uz 36. takti veidojot izteiktu cresc. uz otro pantu. Otrais pants sākas „f” dinamikā.

2. 2. Šķind zemīte, rīb zemīte  
3. 3. Dzied māsiņa skaistas dziesmas ·         2. balss 9. un 13. taktī sāk dziedāt ar takts sākumu, pirmās divas notis tādas pašas kā 1. balsij.
4. 4. Stāvēju, dziedāju  
5. Teici, teici valodiņa  
6. Kas kaitēja nedzīvoti ·         11. taktī, pirmajā pantā teksts „ma-li-ņā-i” visām balsu grupām
7. Stūru stūriem tēvu zeme  
8. Skaisti dziedi lakstīgala ·         5. ciparā 5.-9.klašu korī proporcionāli melodiju dzied 1. un 2. balss, piebalsi tikai trešā balss·         jauktajam korim 55. un 56. taktī 2. soprāns dzied notis „do#”, „re”, „mi” (līdzīgi kā tenors), tur pat iekavās ierakstīto „la” realizē tikai daži kora solisti, bet 56. taktī tas jādzied visiem 1. soprāniem.
9. Zemes rīts  
10. Kā Tevi sauc  
11. Mana zeme  ·         jauktajā korī 14. taktī  tenori basi dzied SA ritmu un tekstu ar notīm pēc kārtās „re, mib, fa, fa, la”;·         jauktajā korī 42. taktī T un B dzied unisonā basiem rakstītās notis;
12. Mana tēvu zeme ·         5.-.9.klašu korim 56. taktī jādzied unisonā 1. balss notis·         Visām kora grupām posms no 7. līdz 19. taktij tiek atkārtot vēlreiz kā otrais pants ar jauno tekstu, bet dziedot otrreiz jāizlaiž 20. – 23. takts (uzreiz uz plaukstām)

Tēvu zeme tēvu zeme

Mūsu prieks un mūsu gods

Mūsu sirdīm, mūsu prātiem

Likteņa un Laimas dots

 

Tēvu zeme, tēvu zeme

Te mums ziedēt, te mums augt

Un nevienu citu zemi

Tavā vārdā nenosaukt

 

Tēvu zeme, tēvu zeme

Katru brīdi tevi just

Un ar tavu dziesmu lūpās

Mums nemūžam nepazust

13. Paši skaistākie vārdi ·         28. taktī nav paužu, tiek dziedāta pusnots ar punktu
14. Melna čūska  
15. Jūriņ prasa ·         (ierosinu 95. taktī tenoriem mainīt pirmo noti uz „re” – soprāniem jau ir re, un vēl neesmu dzirdējis kori kur tas do# skanētu tīri un, lai gan pavadījumā ir do#, lielākā daļa dzied līdz soprāniem.)
16. Ja tu teiksi  
17. Kalējs kala debesīs ·         43. un 44. taktī zēnu kora un 5.-9.kl. kora 2. balss un jauktā kora alti dzied tekstu „dēlam piešus kaļ” tieši tā pat kā 39. 40. taktī.
18. Es atnācu uguntiņu
19. Manā sirdī
20. Saule, Pērkons, Daugava 26.-29.taktī arī T,B dzied kā visas balsis unisonā.
21. Dziesma par jautājumu
22. Tēvzemes etīde ·         37. – 39. taktī  nemainot tekstu jādzied tādas pašas notis kā 15. – 17. taktī.·         57. taktī molto rit.

 

23. Kalniem pāri ·         21., 39., 57., 85. taktī ritms tāds pats kā 77. taktī – pie priekšpēdējās astotdaļas punkts jānosvītro, un pēdējā nots ir astotdaļa.·         48. taktī jānosvītro pēdējā ceturtdaļa, uz trešo un ceturto takts daļu ir pauzes.
24. Tikai tā ·         Dziesmas temps – ceturtdaļa 116- 120
25. Mana dziesma ·         jauktā kora 2. soprāni 62. taktī dzied pirmās divas notis uz vietas „do, do”

Cieņā, G.Ceplenieks un E.Vītols

Noslēguma koncerta mākslinieciskie vadītāji