XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku krājumi

Cienījamie koru diriģenti!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir radis iespēju nodrošināt skolu korus ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku nošu krājumiem. Lūdzu steidzīgi apzināt savu kolektīvu skaitlisko sastāvu un iesniegt saviem atbildīgajiem metodiķiem elektroniski, lai varam apkopot informāciju un  savlaicīgi nodrošināt Jūs ar mācību materiālu.

Nošu krājumus, līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā, būs iespējams saņemt Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā. Informāciju par datumiem un laiku precizēsim pēc statistikas apkopošanas un grāmatiņu iegādes. Lūdzu sekot jaunumiem mūsu mājas lapā.

Inga Cimiņa

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja