Vokālo ansambļu konkursa „Balsis” II kārta Rīgā izskanējusi

Vēl pirms Rīgā bija nolēmusi  atgriezties ziema, 13.martā  pavisam pavasarīgā noskaņā Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” pulcējās lieli un mazi dziedātāji, lai piedalītos vokālas mūzikas konkursa „Balsis” II kārtā. Atlase rajonos šim konkursam notika jau februārī un par iespēju tikt izvirzītiem uz finālu, kas notiks 12. aprīlī  BJC „Altona”  sacentās 20 A grupas ansambļi (no skolām un BJC) 3 B grupas kolektīvi.
Nolikums paredz, ka visām  trim dziesmām jābūt latviešu valodā ar noteikumu, ka viena no tam – latviešu tautas dziesma par putniem, otra mūsdienu latviešu komponista tautas dziesmas apdare, trešā – brīvas izvēles latviešu komponista dziesma vai apdare. Šie nosacījumi radīja patiešām interesantus atradumus un meklējumus repertuāra izvēlē. Tika dziedāti vairāki ansambļu vadītāju aranžējumi, tostarp arī Ilzes Arnes un Andra Sējāna dziesmu pirmatskaņojumi. Skanēja populāras un mazāk pazīstamas apdares, bet katram ansamblim bija izdevies atrast savu odziņu.
Žūrijas sastāvā bija ļoti pieredzējuši eksperti – Irēna Nelsone –      Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metodiķe un lektore, Jānis Grigalis – diriģents, pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists, Mārīte Puriņa –    mūzikas pedagoģe, vokālās grupas „Anima Solla” vadītāja, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas eksperte, Lielvārdes mūzikas skolas direktore, ka arī šī projekta vadītāja, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite.
Vērtēšana otrajā kārtā atšķīrās no pirmās – Augstākās pakāpes diploms iegūstams ar 45 – 50 punktiem , I pakāpe – 40 – 44,99 punkti, II pakāpe – 35 – 39,99 punkti, III pakāpe – 30 – 34,99. Kā jau tas pusfinālam piederas, visi ansambļi ieguva augstas raudzes diplomus. Tikai dažiem tika pasniegti II pakāpes diplomi.
Jaunākajā grupā piedalījās 8 ansambļi, no kuriem visjaunākie – BJC „Altona”  vokālās studija „Mārītes” diemžēl neieguva diplomu, jo neatbilda nolikumam – bija pārāk jauni. Vienīgais B grupas kolektīvs – Rīgas Latviešu biedrības nama bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un Knauķi” grupa „Cīrulīši” ieguva augstāko pakāpi. Viņus šim konkursam sagatavojušas 3 skolotājas – Edīte Putniņa, Sanita Sējāne un Jonita Štoma.
Starp A grupas kolektīviem labākie rezultāti Rīgas 64. vidusskolas 3. – 4. klašu ansamblim (vadītāja Ilze Paura), A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolas  2. – 4. klašu ansamblim (vadītāja Skaidrīte Daugule) un Mežciema pamatskolas vokālajam ansamblim “Mežrozēni” (vadītāja Ginta Āriņa).
Arī vidējā vecuma grupā augstāko pakāpi B grupā ieguva abas „Knīpu un Knauķu” grupas – „Zīlītes” un „ Bezdelīgas”.
A grupas ansambļos ar skaistu priekšnesumu izcēlās Rīgas 31.vidusskolas 5. – 9. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Ilona Prenass),  augstu vērtējumu ieguva arī Rīgas Juglas vidusskolas 5. – 9. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Iveta Bērziņa) un Rīgas Strazdumuižas internātskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem trio (vadītāja Irēna Ozoliņa).
Vecākās grupas ansambļi izcēlās ar individuālu stilu, krāšņiem dziesmu aranžējumiem un atraisītu sniegumu. Tāpēc arī žūrijas vērtējums atbilstošs – augstākā pakāpe  Rīgas 6. vidusskolas  vokālajam ansamblim “Lai top!” (vadītājs Ārijs Šķepasts) un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vokālajam ansamblim ( vadītāja Maija Feldmane). Pavisam maz līdz augstākajai pakāpei pietrūka arī  Rīgas 45. vidusskolas vokālajam ansamblim “Animato” (vadītāja Ieva Apsīte). Par prieku visiem ar labiem rezultātiem konkursā dziedāja arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas  12.klašu vokālais ansamblis – ja tā var teikt vīru kvartets (vadītājs Edgars Vītols).
Konkursa noslēgumā žūrijas pārstāvji izteica savus vērojumus un ieteikumus, lai turpmāk skanējums būtu vēl pārliecinošāks un labāks.
Jānis Grigalis apsveica  rīdziniekus (salīdzinājumā ar dzirdēto citur Latvija)  ar labu izpratni par mūsdienu tautas dziesmu apdari. Mārīte Puriņa ieteica meklēt individuālas krāsas un dziedāšanas stilu – atšķirīgu no kora dziedāšanas.
Visi konkursa dalībnieki saņēma piemiņas nozīmītes, labākie ansambļi katrā grupā – arī balvas – nošu grāmatas, CD komplektus un arī mūzikas instrumentus, ko izmantot tālākajā darbā. Par „Kārumu” katram dalībniekam parūpējās „Rīgas piensaimnieks”.
Ar pilnu protokolu var iepazīties www.intereses.lv, kā arī www.visc.gov.lv, kur tuvākajā laikā būs redzami arī uz Latvijas finālu izvirzītie ansambļi.
Lai labi skan!
Konkursa organizatore
Ilze Atardo, BJC „Laimīte” direktores vietniece