Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2019” I kārtas uzstāšanās secības

No 11. līdz 15. februārim Rīgā ,VEF  Kultūras pils Kamerzālē, Ropažu ielā 2, norisināsies vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 1. kārta rajonos un priekšpilsētās.

Atgādinām, ka:

  • repertuāra hronometrāža trim dziesmām nedrīkst pārsniegt 10 minūtes, ieskaitot uziešanu un noiešanu;
  • visas dziesmas Dalībniekiem ir jādzied, neizmantojot nošu materiālus;
  • katrs vokālais ansamblis savlaicīgi sagatavo pieteiktā repertuāra nošu materiālu 3 eksemplāros, kuru pirms uzstāšanās iesniedz žūrijai, pretējā gadījumā priekšnesums netiks vērtēts. Viens nošu eksemplārs paliek Centrā. Pārējos nošu eksemplārus pēc Konkursa (Konkursa dienā) var saņemt atpakaļ Konkursa norises vietā;
  • Konkursa dienā, ja tas nav izdarīts iepriekš, jāiesniedz parakstīts iesnieguma oriģināls.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar sava rajona/priekšpilsētas koordinatoru vai mūzikas metodiķi:

  • Centra rajona koordinatore  Maija Feldmane – maija.feldmane@intereses.lv, 29545205
  • Kurzemes rajona un Vidzemes priekšpilsētas koordinatore Ilze Herberga – ilze.herberga@intereses.lv, 29221675
  • Latgales priekšpilsētas  koordinatore Ilze Rimicāne – ilze.rimicane@intereses.lv, 29701995
  • Zemgales priekšpilsētas koordinatore Alda Bēvalde – alda.bevalde@intereses.lv, 26404919
  • Ziemeļu rajona  koordinatere Maira Kalniņa – maira.kalnina@intereses.lv, 29104908
  • VISU RAJONU/PRIEKŠPILSĒTU A grupas vokālie ansambļi Centra koordinatore Ilze Herberga– ilze.herberga@intereses.lv, 29221675