Vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2018” 1. kārtas uzstāšanās secības

No 13. līdz 17. februārim Rīgā norisināsies vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 1. kārta rajonos un priekšpilsētās:

 • Vidzemes priekšpilsēta B grupa ( Uzstāšanās secība2018. gada 13. februārī plkst. 14.00 Rīgas Juglas sākumskolā, Skrudalienas ielā 1;
 • Centra rajons un Ziemeļu rajons B grupa (Uzstāšanās secība) 2018. gada 14. februārī plkst. 14.00 Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā Kr. Barona ielā 71;
 • Latgales priekšpilsēta B grupa (Uzstāšanās secība) 2018. gada 15. februārī plkst. 14.00 Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19A;
 • Visi rajoni un priekšpilsētas A grupa (Uzstāšanās secība [ aktualizēts 15.02.2018.]) 2018. gada 16. februārī plkst. 14.00 pamatskolā Rīdze Kr. Valdemāra ielā 2;
 • Kurzemes rajons un Zemgales priekšpilsēta B grupa (Uzstāšanās secība [aktualizēts 08.02.2018.2018. gada 17. februārī plkst. 11.00 Bērnu un jauniešu centrā “Altona” Altonavas ielā 6.

Atgādinām, ka:

 • repertuāra hronometrāža trim dziesmām nedrīkst pārsniegt 10 minūtes, ieskaitot uziešanu un noiešanu;
 • visas dziesmas Dalībniekiem ir jādzied, neizmantojot nošu materiālus;
 • katrs vokālais ansamblis savlaicīgi sagatavo pieteiktā repertuāra nošu materiālu 3 eksemplāros, kuru pirms uzstāšanās iesniedz žūrijai, pretējā gadījumā priekšnesums netiks vērtēts. Viens nošu eksemplārs paliek Centrā. Pārējos nošu eksemplārus pēc Konkursa (Konkursa dienā) var saņemt atpakaļ Konkursa norises vietā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar sava rajona/priekšpilsētas koordinatoru vai mūzikas metodiķi:

 • Centra rajona koordinatore  Maija Feldmane – maija.feldmane@intereses.lv, 29545205
 • Kurzemes rajona un Vidzemes priekšpilsētas koordinatore Ilze Herberga – ilze.herberga@intereses.lv, 29221675
 • Latgales priekšpilsētas  koordinatore Ilze Rimicāne – ilze.rimicane@intereses.lv, 29701995
 • Zemgales priekšpilsētas koordinatore Alda Bēvalde – alda.bevalde@intereses.lv, 26404919
 • Ziemeļu rajona  koordinatere Maira Kalniņa – maira.kalnina@intereses.lv, 29104908
 • VISU RAJONU/PRIEKŠPILSĒTU A grupas vokālie ansambļi Centra koordinatore Santa Vancāne – santa.vancane@intereses.lv, 29385336