Vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2017” II kārta

9. martā plkst. 14.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils” notiks vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” 2. kārtas konkurss Rīgas pilsētā.

UZSTĀŠANĀS SECĪBA (labots 06.03. pl. 17.00)

Informācijai!

  • Kolektīvs uz konkursu ierodas laicīgi (bet ne ātrāk kā 40 minūtes pirms uzstāšanās). Lūdzam būt saprotošiem un atbrīvot Jums paredzēto pārģērbšanās/uzturēšanās telpu uzreiz pēc uzstāšanās!
  • Iespēja izmēģināt (līdz 2 min.) brīvā secībā pirms konkursa sākuma. I daļas dalībniekiem – no plkst. 13.25 un II daļas dalībniekiem pauzē starp I un II daļu (~ no plkst. 15.30-16.00)
  • Kolektīvs izpilda 2 dziesmas (obligātā a cappella latviešu tautas dziesma/apdare un komponista Andra Sējāna jaundarbs atbilstoši vecuma grupai). Pēc žūrijas lūguma var tikt izpildīta trešā dziesma. Kolektīva kopējā priekšnesuma hronometrāža divām dziesmām nepārsniedz 6 minūtes. 
  • Katra kolektīva vadītājs savlaicīgi sagatavo un noformē konkursā pieteiktā repertuāra nošu materiālu 4 eksemplāros, kuru pirms uzstāšanās iesniedz vērtēšanas komisijai, pretējā gadījumā priekšnesums netiek vērtēts. Komponista A.Sējāna jaundarba notis nav jāiesniedz. Uz iesniegtā nošu materiāla jābūt rakstītam gan komponista vai apdares veidotāja vārdam, uzvārdam, gan teksta autoram.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pilsētas pasākumu koordinatori Santu Vancāni – santa.vancane@intereses.lv, 29385336