Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu audzēkņu darbu izstāde – konkurss “Pulksteņstāsti”

Laiks celties, laiks brokastot, laiks doties uz skolu, darbu, laiks grāmatām, laiks interesēm, laiks sarunām …Laiks izstādei … Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu audzēkņu darbu izstāde “Pulksteņstāsti” notiek no 2021.gada 6.decembra līdz 2022.gada 6.janvārim bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, Jēkabpils 19a, Rīgā.

Izstādē piedalās  11 Rīgas pašvaldības dibināto iestāžu interešu izglītības programmu audzēkņi ar 91 darbu:

  • PBJC “Altona”
  • BJC “Rīgas Skolēnu pils”
  • BJC “Daugmale ”
  • RJTC “Dabaszinību skola”
  • Rīgas Jauno tehniķu Centrs
  • MJC “Praktiskās estētikas skola”
  • Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
  • O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

REZULTĀTI.

BJC “Daugmale” kolektīvs  Jums sniedz iespēju ieskatīties  izstādē un  būt aculieciniekiem bērnu un jauniešu Pulksteņstāstos. 

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un viņu pedagogiem par iniciatīvu un aktīvu darbu.

Konkursa diplomu, balvu, atzinību saņemšana un darbu izņemšana bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, Jēkabpils 19a, Rīgā, iepriekš sazinoties ar Centra izglītības metodiķi V.Dzeni pa tālruni 29195045 :

  • 2022. gada 10. un 13. janvārī no plkst. 1000 līdz 1800;
  • 2022. gada 14. janvārī no plkst. 1000 līdz plkst.1600.

Par laikā neizņemtiem darbiem Centrs atbildību neuzņemas.

BJC “Daugmale ”  kolektīvs  novel Jums radošu Jauno gadu! Laid lai pulkstenis iet!

Informāciju sagatavoja: Viva Dzene, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe