Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotāju Porcelāna apgleznojumu izstāde BJC ”Laimīte’’

Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” 19. un 26. oktobrī notika tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai” 24 stundu apjomā. BJC “Laimīte” Porcelāna apgleznošanas un keramikas studijas vadītāja, Latvijā un Eiropā labi pazīstama porcelāna māksliniece Inese Brants vadīja kursu teorētiskās un praktiskās nodarbības porcelāna apgleznošanas meistardarbnīcā. Pedagogu veikums porcelāna apgleznošanā redzams šajā izstādē.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotāju PORCELĀNA APGLEZNOJUMU IZSTĀDE Bērnu un jauniešu centrā ”Laimīte’’ apskatāma no 2017. gada 31. oktobra līdz 26. novembrim.